Phụ kiện thi công

Phụ kiện và vật tư hoàn thiện

Phụ kiện là những vật tư liên kết các thanh trần, tấm trần trong một hệ trần hoặc hệ vách. Vì vậy, chất lượng phụ kiện có vai trò quan trọng đối với độ bền và đẹp của cả hệ giải pháp. Ngoài ra, một bộ phụ kiện được thiết kế đồng bộ còn giúp công tác thi công được dễ dàng và nhanh hơn.

Các sản phẩm hoàn thiện được sử dụng để xử lý các mối nối giữa các tấm, hoặc các vị trí liên kết giữa trần và vách với kết cấu của công trình. Các sản phẩm này đặc biệt quan trọng trong các hạng mục trần hoặc vách kỹ thuật (chống cháy, cách âm).

Các sản phẩm phụ kiện và sản phẩm hoàn thiện do Lê Trần sản xuất và phân phối luôn đáp ứng được yêu cầu khắt khe trong dự án xây dựng hiện đại, xóa bỏ giới hạn cho các nhà thiết kế, và giảm thiểu thời gian thi công cho các nhà thầu.