Cửa Thăm Trần

Cửa Thăm Trần – Nắp Thăm Trần

Cửa thăm trần là phụ kiện trong hệ thống sản phẩm của Lê Trần. Sản phẩm được sử dùng cho hệ trần chìm thạch cao, khi giúp cho việc thay thế, lắp đặt, sửa chữa cho các hệ thống cơ điện phía trên trần trở nên dễ dàng hơn, đồng thời tạo sự thẩm mỹ cao.

Bên cạnh các quy cách cửa thăm trần (nắp thăm trần) tiêu chuẩn. Cửa thăm trần Lê Trần còn được sản xuất theo quy các yêu cầu của Khách Hàng, đảm bảo phù hợp với thiết kế của công trình.