Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm

Khung trần chìm của Lê Trần ChannelTEK và MacroTEK được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM C635, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn cho công trình và nguời sử dụng.

Sản phẩm phù hợp cho các dự án cao cấp.