ChannelTEK

Khung trần chìm ChannelTEK

ChannelTEK là hệ khung trần chìm dạng răng cưa, thanh chính được thiết kế để gắn trực tiếp vào thanh phụ mà không cần dùng khóa liên kết, hệ được treo lên kết cấu phía trên bằng ty ren. ChannelTEK đáp ứng được mọi yêu cầu về thiết kế thẩm mỹ và kỹ thuật của công trình, đặc biệt là những hạng mục trần có diện tích lớn, có áp lực gió mạnh, chịu sự rung động. ChannelTEK sử dụng thanh trần MacroTEK làm thanh phụ. Thanh trần chìm được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM (Hoa Kỳ), và được đảm bảo bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Dài x Rộng x Cao x Độ Dày (mm)
Thanh chính Thanh phụ – MacroTEK Ultra
Thanh góc
3660 x 20 x 38 x 0.80 4000 x 37 x 15 x 0.50 4000 x 21 x 21 x 0.40
Dài x Rộng x Cao x Độ Dày (mm)
Thanh chính Thanh phụ – MacroTEK Ultra
Thanh góc
3660 x 20 x 38 x 0.72 4000 x 37 x 15 x 0.45 4000 x 21 x 21 x 0.40
Dài x Rộng x Cao x Độ Dày (mm)
Thanh chính Thanh phụ – MacroTEK Ultra
Thanh góc
3660 x 20 x 38 x 0.60 4000 x 37 x 15 x 0.40 4000 x 21 x 21 x 0.40
Dài x Rộng x Cao x Độ Dày (mm)
Thanh chính Thanh phụ – MacroTEK S
Thanh góc
3660 x 20 x 28 x 0.80 4000 x 35 x 14 x 0.45 4000 x 21 x 21 x 0.35
Dài x Rộng x Cao x Độ Dày (mm)
Thanh chính Thanh phụ – MacroTEK S
Thanh góc
3660 x 20 x 28 x 0.72 4000 x 35 x 14 x 0.40 4000 x 21 x 21 x 0.33
Dài x Rộng x Cao x Độ Dày (mm)
Thanh chính Thanh phụ – MacroTEK S
Thanh góc
3660 x 20 x 28 x 0.60 4000 x 35 x 14 x 0.35 4000 x 21 x 21 x 0.30

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật