Khung Vách Ngăn

Khung Vách Ngăn

Là sản phẩm của Công Ty Lê Trần, sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM C645, được thiết kế đáp ứng yêu cầu của các loại vách ngăn và ốp tường. Hệ thống khung WallTEK ứng dụng rộng rãi cho giải pháp cách âm, chống cháy, khu vực ẩm ướt, dùng để ốp tường hoặc các giải pháp đặc biệt khác.