Author - Le Tran

Hội nghị Khách hàng Rạch Giá – Kiên Giang

Ngày 15 tháng 09 năm 2018, tại TP. Rạch Giá – Kiên Giang, Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Lê Trần kết hợp cùng SHERA PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan) tổ chức thành công hội nghị khách hàng [...]

Hội nghị khách hàng Cà Mau

Ngày 10 tháng 11 năm 2018, tại TP. Cà Mau, Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Lê Trần kết hợp cùng SHERA PUBLIC COMPANY LIMITED (Thái Lan) tổ chức thành công hội nghị khách hàng Nhà Phân Phối [...]

About us

With over 20 years development in ceiling and drywall business, Le Tran Company has been now one of the leaders providing ceiling and drywall metal frame systems in Vietnam market. Highly automated production lines using the machines and equipments of [...]