Khới công xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn xanh LEED