Giải pháp

Giải pháp

Mục đích cơ bản của trần và vách ngăn là chia không gian cho công trình và tạo nét thẩm mỹ cho không gian đó. Tuy nhiên, mục đích sử dụng của công trình, của từng không gian trong công trình hoàn toàn không giống nhau. Môi trường xung quang cũng không giống nhau và thường xuyên thay đổi. Vì thế, để phù hợp với yêu cầu sử dụng, các hạng mục trần và vách ngăn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác như:

  • Thời gian chống cháy
  • Khả năng tiêu âm
  • Khả năng cách âm
  • Chống ẩm
  • Cách nhiệt …