Hệ trần chìm

Giải pháp hệ trần chìm

Hệ trần trần chìm là giải pháp trần phổ biến nhất, do tính linh hoạt, đảm bảo tính khả thi cho mọi thiết kế trần. Về cơ bản, hệ trần chìm sử dụng hai hệ khung:

  • Hệ khung đồng dạng MacroTEK: thanh chính và thanh phụ có cùng thiết kế profile, và gắn với nhau bằng khóa liên kết
  • Hệ khung gài trực tiếp ChannelTEK: thanh chính và thanh phụ trực tiếp gài với nhau bằng khóa gài được tạo ra ngay trên thanh chính. Vì vậy, hệ khung này còn được gọi là hệ khung trần chìm dạng xương cá, hay răng cưa. Thanh phụ trong hệ ChannelTEK chính là thanh MacroTEK.

Các loại tấm thạch cao, tấm fibercement được sử dụng tùy theo yêu cầu thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật của hệ trần

Hệ trần chìm trang trí sử dụng khung trần chìm đồng dạng MacroTEK, hoặc khung trần chìm gài trực tiếp ChannelTEK.

Khung MacroTEK được treo lên kết cấu phía trên bằng ty treo, điểu chỉnh độ dài ty treo bằng tăng-đơ. Vì vậy, thi công rất dễ dàng và nhanh chóng.

Khung ChannelTEK treo lên kết cấu phía trên bằng ty ren. Nhờ vậy, thanh chính ChannelTEK và cả hệ trần được cố định vững chắc, phù hợp với hạng mục trần có diện tích lớn, chịu áp lực gió mạnh (wind load).

Hệ trần trang trí sử dụng tấm thạch cao các loại, hoặc tấm fibercement.

Vật tư chính: Thanh trần MacroTEK, thanh trần ChannelTEK, tấm thạch cao, tấm fibercement

 

Với các công trình khi sử dụng sẽ gặp tạo ra nhiều tiếng ồn như văn phòng, hội trường, sảnh tiệc, việc sử dụng hệ trần chìm âm học để kiểm soát sự dội âm, và ngăn âm than truyền từ sàn nhà phía trên, là vô cùng quan trọng. Giải pháp âm học cho một không gian như vậy rất phức tạp và cần phải có tư vấn bởi chuyên gia. Nhiều giải pháp phải áp dụng cùng một lúc để xử lý được tiếng ồn trong trường hợp này.

Đối với trần nhà, giải pháp cần thiết là trần chìm tiêu âm và cách âm bằng cách sử dụng tấm thạch cao tiêu âm và bông khoáng cách âm.

Vật tư chính: Khung MacroTEK, khung ChannelTEK, tấm thạch cao tiêu âm, bông khoáng

Xem thêm Giải pháp âm học

Trần chìm chống cháy sử dụng các tấm thạch cao chống cháy. Để kéo dài thời gian chống cháy của trần, thiết kế trần sẽ sử dụng nhiều lớp tấm thạch cao. Hệ khung trần phải đáp ứng được tải trọng của các lớp tấm thạch cao: MacroTEK Ultra 500, ChannelTEK 38