Tấm sợi khoáng CKM5

Tấm sợi khoáng CKM5

  • Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Nhóm

Tấm trần kỹ thuật

Đơn vị

EEE