Tấm sợi khoáng CKM4

Tấm sợi khoáng CKM4

  • Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Nhóm

Tấm trần kỹ thuật

Đơn vị

EEE