Tấm sợi khoáng CKM3

Tấm sợi khoáng CKM3

  • Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Nhóm

Tấm trần kỹ thuật

Đơn vị

EEE