Kết hợp trần khối lớn với giếng trời để bổ sung ánh sáng tự nhiên cho phòng