Tấm không hoa văn

Tấm không hoa văn

  • Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Nhóm

Tấm trần trang trí

Đơn vị

DDD