USG Boral

Tấm thạch cao USG Boral

Lê Trần phân phối các sản phẩm tấm thạch cao USG Boral tại Việt Nam:

 • Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral Standard
 • Tấm thạch cao cao cấp Sheetrock®
 • Tấm thạch cao cao cấp Sheetrock® 3in1
 • Tấm thạch cao chống cháy Sheetrock® FireBloc
 • Tấm thạch cao chống ẩm USG Boral MoistBloc
 • Tấm thạch cao chống cháy chống ẩm USG Boral MoistFireBloc
 • Tấm thạch cao chống va đập USG Boral Multistop
 • Tấm thạch cao tiêu âm USG Boral EchoBloc
 • Tấm thạch cao cách âm USG Boral dBBloc
 • Tấm thạch cao chống nóng USG Boral HeatBloc
 • Tấm thạch cao lõi kỹ thuật USG Boral Shaftliner