GM

Tấm thạch cao GM

Lê Trần phân phối các sản phẩm tấm thạch cao GM tại Việt Nam:

  • Tấm thạch cao tiêu chuẩn GM Regular Board
  • Tấm thạch cao cách nhiệt GM Heat Shield Board
  • Tấm thạch cao chống cháy GM Fire Stop Board
  • Tấm thạch cao chịu ẩm GM Moisture Resistant