Giải pháp chống cháy

Giải pháp chống cháy

Phòng chống cháy cho công trình luôn quan trọng. Các biện pháp phòng chống cháy phải kiểm soát được mọi giai đoạn của cháy: ngăn phát lửa – ngăn lửa cháy lan rộng – cách ly lửa cháy lan – dập lửa.  Có 2 nhóm giải pháp phòng chống cháy: giải pháp chủ động và giải pháp bị động.

Giải pháp bị động (passive method) sử dụng vật liệu, cấu kiện xây dựng, bố trí mặt bằng một cách có chủ đích để ngăn ngừa phát lửa, hạn chế lửa cháy lan sang các vật liệu dễ cháy, cách ly ngọn lửa trong phòng hoặc trong khu vực để lửa không cháy lan sang những phòng khác hoặc khu vực khác. Giải pháp chủ động (active method) dùng hệ thống chữa cháy gồm các vòi phun nước tự động, bình chữa cháy, vòi cứu hỏa đê dập lửa đang cháy.

Thạch cao là vật liệu sử dụng phổ biến trong giải pháp phòng chống cháy bị động. Bản chất thạch cao là phức chất canxi sulphat ngậm nước  CaSO₄∙2H₂O. Trong trường hợp cháy, nước trong thạch cao thoát ra thành hơi nước, lấy đi nhiệt lượng, và giúp bề mặt bên kia tấm thạch cao không bị nóng. Hơi nước thoát ra, thạch cao rã ra thành bột rơi xuống, không bắt cháy, cho đến khi tấm thạch cao bị lửa bào mòn hết.

Về cơ bản, để hệ giải pháp có mức độ chống cháy tốt thì phải sử dụng tấm thạch cao chống cháy, dùng nhiều lớp tấm, và hệ khung kim loại phải phù hợp để đảm bảo vững chắc. Tuy nhiên, hệ giải pháp chống cháy luôn luôn phải được kiểm tra theo đúng phương pháp.