Tấm sợi khoáng CKM

Tấm sợi khoáng CKM

  • Mô tả

Mô tả

Tấm sợi khoáng CKM được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sợi khoáng tự nhiên kết hợp với các phụ gia đặc biệt tạo ra loại tấm có trọng nhẹ và khả năng tiêu âm cao. Bề mặt và viền cạnh tấm có nhiều loại phù hợp với các yêu cầu thiết kế và thẩm mỹ. Sản phẩm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng trong các loại môi trường khí hậu khác nhau.