Cơ hội nghề nghiệp


NHA-MAY-1024x576[1]
letran

Vị trí tuyển dụng:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
   Văn phòng chính: 25 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, TP. HCM

Nhà máy Hiệp Phước: JQ95+7Q Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam