Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự của Thạch cao Lê Trần là tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, sáng tạo và đầy nhiệt tình với khách hàng.

 

Nhân viên là tài sản lớn nhất của công ty; không có nhân viên, không có công ty. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm đến giá trị tài năng của người lao động. Chúng tôi “chọn lọc, đào tạo, sử dụng, phát triển” những tài năng đó. Điều đó cho phép họ phát triển không ngừng và sự phát triển của họ sẽ luôn gắn liền với sự phát triển của công ty.

 

Chỉ khi một công ty được xây dựng trên sự cần cù lao động của tập thể nhân viên thì công ty và người lao động mới có thể cùng nhau chia sẻ sự thịnh vượng. Kể từ khi được thành lập, Thạch cao Lê Trần đã theo đuổi chính sách nhân sự này và không nản lòng trước những khó khăn, luôn luôn bước về phía trước.

 

1.Đào tạo.

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thạch cao Lê Trần thực hiện nhằm nâng cao năng lực cá nhân của nhân viên, để từ đó giúp mỗi nhân viên đạt được các mục tiêu đề ra.

Tại Thạch cao Lê Trần, dựa vào nhu cầu thực tế của từng cấp nhân viên và yêu cầu năng lực cho từng vị trí sẽ thiết kế những chương trình đào tạo phù hợp và hiệu quả bằng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau.

 

2.Đánh giá thành tích nhân viên.

Đánh giá thành tích nhân viên được thực hiện định kỳ tại Thạch cao Lê Trần để bảo đảm rằng tất cả nhân viên đều nhận được phản hồi thường xuyên về hiệu quả công việc của mình. Tập quán này sẽ hỗ trợ cấp quản lý nhận diện được những nhân viên tiềm năng để đưa vào kế hoạch kế thừa, đồng thời giúp cấp quản lý xác định được những nhân viên có thành tích chưa cao và đề xuất các kế hoạch phát triển họ.

Đây là cơ sở để tất cả nhân viên phát triển năng lực cùng với sự phát triển của Thạch cao Lê Trần, hướng đến một nét văn hóa lấy thành tích nhân viên làm trọng tâm.

 

3.Lương – thưởng.

Chính sách lương – thưởng tại Thạch cao Lê Trần gắn liền với thành tích công việc của nhân viên và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Thạch cao Lê Trần.

Bên cạnh đó, Thạch cao Lê Trần có chính sách thưởng lương tháng 13, thưởng nhân các ngày lễ 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán.

 

4.Thăng tiến.

Do nhu cầu phát triển tổ chức, Thạch cao Lê Trần luôn tạo mọi cơ hội để nhân viên có đủ năng lực và thành tích chuyên môn được thăng chức lên những vị trí cao hơn khi những vị trí này cần được tuyển dụng hoặc được nâng cấp bậc công việc do năng lực cá nhân bộc lộ được tính tiềm năng để có thể đảm nhận một vị trí cao hơn trong tương lai.

 

5.Bảo hiểm xã hội – y tế – thất nghiệp.

Thạch cao Lê Trần tuân thủ các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi kết thúc giai đoạn thử việc tại Thạch cao Lê Trần một cách thành công, tất cả nhân viên được ký hợp đồng lao động và được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở phần đóng góp theo quy định của các điều luật liên quan hiện hành.

 

6. Môi trường làm việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty có quy mô lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại.

Chính sách tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường, hoạt động kinh doanh gắn liền với chăm sóc sức khỏe, áp dụng triệt để các biện pháp an toàn và nỗ lực bảo vệ môi trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định và luật pháp Việt Nam và Quốc tế.

Chính sách nhân sự
Đánh giá bài viết!