Tấm thông trần

Tamthongtran-LeTran

TẤM THẠCH CAO
— Knauf
— Usg Boral
CHỦNG LOẠI
— Tiêu chuẩn
— Chống ẩm

QUY CÁCH
— 450 x 450 x 9.0mm
— 600 x 600 x 9.0mm
BAO BÌ: 2 tấm / hộp