KHUNG VÁCH NGĂN

Khung vách ngăn Lê Trần thay thế cho phương pháp xây tường truyền thống, giúp thi công nhanh, giảm tải trọng, tăng tính thẩm mỹ và đáp ứng đầy đủ các giải pháp kỹ thuật cho công trình.